VOORWAARDEN AANSLUITING & LEVERING JACUZZI.

Garantie Nieuwe jacuzzi.

 

Wij verlenen vanaf de datum van installatie een garantie van 2 jaar op alle electrische en technische onderdelen zoals de pompen, jets, slangen, leds, besturingsunit, ozonator etc. en 2 jaar op de heater en het cabinet. Op alle bijgeleverde accessoires verlenen wij 1 jaar garantie. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing die is veroorzaakt zoals omschreven in onderstaande disclaimer. Lees deze door voordat u gebruik maakt van de spa.

 

Disclaimer

 

Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemens-waardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is. Hiertoe behoren o.a.: gebruik van de spa dat niet bestemd is voor privédoeleinden; gebruik van de spa waarbij de watertemperatuur boven het maximumbereik stijgt; schade als gevolg van een vuil, verstopt of verkalkt filter; schade veroorzaakt door trichloor- en zuurhoudende vloeistoffen of ander ongeschikte onderhoudsproducten; schade aan de kuip of onderdelen van de spa veroorzaakt door een verkeerd wateronderhoud; schade veroorzaakt door vorst; schade veroorzaakt aan de kuip door een lege spa zonder afsluiting in de zon te laten staan.

 

Garantie Gebruikte spa's

 

Garantie van de gebruikte Jacuzzi's is in overleg,

Als er Garantie verleend is moet dit op u factuur vermeld staan,

Staat er geen Garantie termijn op u factuur dan heeft u geen garantie.

 

Installatie van de spa

 

Bij het installeren van uw spa bubbelbad heeft u de keuze tussen:

Zelf doen of laten doen.

Voor beide opties geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is.

Het bevordert niet alleen een veilige en goede installatie maar daarnaast kunt u ook behoorlijk besparen op de installatie kosten als u sommige zaken zelf aanpakt.

Denk hierbij aan het verstevigen van de ondergrond, een extra stopcontact aanleggen etc.

Beschikt u niet over de kennis of heeft u geen tijd om de installatie zelf te verzorgen, dan kunt u de installatie van uw spa ook over laten aan onze ervaren en deskundige monteurs.

Hieronder vindt u meer informatie over het installeren van uw spa bubbelbad.

 

 

 

 

LETOP:  Voorafgaand aan de installatie van de spa

 

Voordat u uw spa bubbelbad installeert of laat installeren is het van belang de volgende punten te bepalen / te regelen:

 

  • Vooraf bepalen waar u uw spa wilt plaatsen (binnen of buiten).
  • Zorgen voor een vlakke, stevige ondergrond.
  • Zorgen dat de jacuzzi makkelijk geplaatst kan worden, geen obstakels.
  • Zorgen dat de Transportkar makkelijk kan rollen en op locatie kan komen.
  • Zorgen voor een goede elektriciteitsaansluiting,
  • Stroom minimaal: 1x 220v 2.5 kabel 16amp afgezekerd.
  • Zorgen voor een watertappunt voor het vullen van het bad.

 

 

Als u door ons u spa laat installeren dient u de bovenstaande punten
op orde te hebben:
Mocht u de punten niet op orde hebben,
kunnen wij de installatie niet uitvoeren en vervalt u voorschot,
of u aansluitkosten.
Wij zullen dan een nieuwe afspraak maken, zodra u alles in orde heeft gemaakt.

           

Bereikbaarheid locatie

 

Denk aan de afmetingen van een spa (gemiddelde maten 220 x 215 x 95 cm).

Zoals gezegd bestaat de spa uit één geheel en kan niet in delen uit elkaar worden gehaald.

Een spa past dus niet door een standaard deuropening.

Is de locatie over de grond gemakkelijk bereikbaar en de toegang via de tuinpoort en / of de deuren ruim genoeg, dan is het plaatsen van de spa geen enkel probleem.

Anders wordt het als dit niet zo is.

Bijvoorbeeld als de spa bubbelbad over het huis getild moet worden, houd dan rekening met de reikwijdte van de kraan (30 meter afstand, horizontaal tussen de kraan en de locatie).

Maak gebruik van een stevige trekkar voor de wat langere afstanden.

Afhankelijk van het type varieert het leeg gewicht van een spa bubbelbad tussen de 200 en 350 kg.

De ondergrond

 

Wegens het gecombineerde gewicht, water en gebruikers van / in de spa is het uitermate belangrijk dat de ondergrond waarop het bad rust effen, vlak en genivelleerd en geschikt is om dit gewicht op uniforme wijze te dragen.

Voorkom verzakkingen of verplaatsing van de ondergrond gedurende de volledige periode dat de spa geïnstalleerd is.

Een goed aangelegde betegelde vloer voldoet.

Een houten vlonder is minder daar deze eventuele trillingen van het bad kan versterken. Helemaal ideaal is een gestorte of een gewapend betonnen plaat met een minimum dikte van 10 cm.

Zorg ervoor dat het oppervlak rondom de spa niet al te glibberig is als er water over de rand vloeit.

 

 

Aansluiting elektriciteit

 

Voor uw veiligheid en ter voorkoming van enige overbelasting op uw elektriciteitsnet, dient u de spa altijd aan te sluiten op twee apart geaarde groepen voorzien van zekeringen van 16 of 20 amp. of één groep van 25 amp.

Het bad kan op sommige momenten veel stroom vragen.

Denk hierbij bijv. aan het gelijktijdig inschakelen van alle jets, de waterval, de ozonator, de airblower en de verwarming.

De stroomverseisten zijn per bad verschillend.

Wij voorzien u vooraf van alle benodigde informatie.

Het dient aanbeveling om de grotere spa’s aan te sluiten op krachtstroom.

Meer info hierover vindt u hier.

De stroomkabel moet direct vanuit de meterkast lopen tot op de plaats waar de spa komt te staan (plus 5 meter extra om de kabel aan één van de zijkanten naar binnen te voeren) Het dient aanbeveling om op een afstand van twee meter van de spa een waterdichte schakelaar te plaatsen zodat u ten alle tijden de stroom naar de spa kunt uitzetten.

 

Let op: in alle gevallen moet de stoomvoorziening voorzien zijn van een neutraal en een aarde met een aardlek van 0,03 (snelle aardlek), in sommige gemeentes (vooral in België) voldoet het stroomnet niet aan deze vereisten.

Informeer voor de zekerheid bij uw stroomleverancier of de stroom voldoet aan de stroomvereisten voor uw spa bubbelbad.

 

Opmerking: Wees voorzichtig met stroom, neem hierbij geen enkel risico.

Heeft u niet voldoende kennis van zaken, laat de elektriciteit dan installeren door een bevoegd elektricien of door één van onze ervaren monteurs.

 

 

Het vullen met water en de afwatering

 

Het is niet noodzakelijk en eerder af te raden om een vast watertappunt bij de spa aan te leggen. Een buitenwaterleiding beschermen tegen bevriezing is niet eenvoudig.

Het is veel gemakkelijker en goedkoper om de spa met een tuinslang te vullen.

Bij normaal gebruik door 2 personen is het aanbevolen uw spa om de 60 dagen te ledigen en te reinigen.

Onafhankelijk van uw eigen waterbehandeling is het toch het beste om het water zeker elke drie maanden te vervangen.

Is het water echter minimaal vervuild, laat dan 1/3 deel van het water weglopen en vul de spa vervolgens bij met schoon leidingwater.

De kosten voor het water liggen tussen de € 1,70 en € 2,40 afhankelijk van de inhoud van uw spa bubbelbad.

Installeer het bad zodanig dat wanneer u de spa laat leeglopen, het water ongehinderd weg kan lopen. Sluit eventueel een slang aan op de afvoer onderaan het bad dan kunt u het water gemakkelijker verdelen.

Mocht u meer informatie willen kunt u ons altijd een mail sturen.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.